دومین : خبر آوردم براتون

خبر این است که یلدا خانم آخرین دختر آذر بانو ، 

نوه ی حضرت پاییز قشنگ 

دل سپرده به یکی از پسران ننه سرما !

کرده پیراهنی از برف به تن

میرود خانه ی بخت...


یلدای خوبی داشته باشید 


 • ۴ | ۰
 • نظرات [ ۳ ]
  • خانوم گوینده
  • چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶

  اولین : به نام خالق او

  به نام آفریدگار آقای شنونده که وقت آفرینش تمام هنرش را به کار گرفت تا پس از سال های دراز بعد از آفرینش بشر آقای شنونده در جایی از ایران زمین زمینی شد شاید بهترین آفریده ی پنهان نشده از نظر 


  + خود آقای شنونده خبر نداره با دل من چه ها کرده ، کاش ندونه تا وقتی که باید ...
  دعا کنید ... !

 • ۶ | ۰
 • نظرات [ ۳ ]
  • خانوم گوینده
  • جمعه ۲۴ آذر ۹۶
  آرشیو مطالب